Laptop DELL

Danh mục con

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

DELL Inspiron 3567 (N3567S) - P63F002

Intel Core i3-7020U (3M Cache,  Max Turbo 2.4...
11.190.000đ
Trước thuế: 11.190.000đ

DELL Inspiron 3576 (N3576A) - P63F002

Intel Core i3-8130U (4M Cache, 2.2GHz, Max Turbo 3...
11.690.000đ
Trước thuế: 11.690.000đ

DELL Inspiron 3576 (N3576E) - P63F002

Intel Core i5-8250U (6M Cache, 1.6GHz, Turbo Boost...
14.090.000đ
Trước thuế: 14.090.000đ

DELL Inspiron 5570 (N5570A)- P75F001

Intel Core i7-8550U (8M Cache, Turbo Boost 4.0GHz)...
25.590.000đ
Trước thuế: 25.590.000đ

DELL Inspiron 5570 (N5570B)-P75F001

- Intel Core i7-8550U (8M Cache, Turbo Boost 4.0GH...
24.690.000đ
Trước thuế: 24.690.000đ

DELL Inspiron 5570 (N5570C)- P75F001

Intel Core i7-8550U (8M Cache, Turbo Boost 4.0GHz)...
25.590.000đ
Trước thuế: 25.590.000đ

DELL Inspiron 7577 (N7577A ) P72F001

- Intel Core i7-7700HQ (6M Cache, 2.8GHz, Turbo Bo...
29.990.000đ
Trước thuế: 29.990.000đ

DELL Inspiron 7577 (N7577B) P65F001

- Intel Core i7-7700HQ (6M Cache, 2.8GHz, Turbo Bo...
37.990.000đ
Trước thuế: 37.990.000đ

DELL Inspiron G7 15 P72F002 - N7588B

Intel Core i7-8750H (6-Core, 9M Cache, up to 3.9GH...
39.990.000đ
Trước thuế: 39.990.000đ

DELL Inspiron G7 15 P72F002 - N7588C

Intel Core i7-8750H (6-Core, 9M Cache, up to 3.9GH...
32.990.000đ
Trước thuế: 32.990.000đ

DELL Inspiron G7 15 P72F002 - N7588E

Intel Core i7-8750H (6-Core, 9M Cache, up to 3.9GH...
38.490.000đ
Trước thuế: 38.490.000đ

DELL Inspiron G7 15 P72F002 - N7588F

Intel Core i7-8750H (6-Core, 9M Cache, up to 3.9GH...
31.490.000đ
Trước thuế: 31.490.000đ

DELL Inspiron G7 15 P72F002- N7588A

Intel Core i7-8750H (6-Core, 9M Cache, up to 3.9GH...
33.990.000đ
Trước thuế: 33.990.000đ

DELL Inspiron G7 15 P72F002- N7588D

Intel Core i7-8750H (6-Core, 9M Cache, up to 3.9GH...
32.490.000đ
Trước thuế: 32.490.000đ