Vostro Series

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

DELL Vostro V3568A P63F002-TI54100

- 7th Generation Intel® Core™ i5-7200U (3M Cache, ...
14.890.000đ
Trước thuế: 14.890.000đ

DELL Vostro V3568B P63F002 - TI54102W10

- 7th Generation Intel® Core™ i5-7200U (3M Cache, ...
15.890.000đ
Trước thuế: 15.890.000đ

DELL Vostro V5459A P68G001-TI54502W10

6th Intel Core™ i5-6200U (3M Cache, 2....
17.290.000đ
Trước thuế: 17.290.000đ

DELL Vostro V5468A P75G001 - TI54102W10

7th Generation Intel® Core™ Intel Core...
18.990.000đ
Trước thuế: 18.990.000đ

DELL Vostro V5468B P75G001 - TI54102W10

7th Generation Intel® Core™ i5-7200U (...
17.990.000đ
Trước thuế: 17.990.000đ

DELL Vostro V5468C P75G001 - TI54102W10

7th Generation Intel® Core™ i5-7200U (...
17.990.000đ
Trước thuế: 17.990.000đ

DELL Vostro V5568A P62F001 - TI78104W10

7th Generation Intel® Core™ i7-7500U (...
22.690.000đ
Trước thuế: 22.690.000đ

DELL Vostro V5568B P62F001 - TI78104W10

7th Generation Intel® Core™ i7-7500U (...
22.690.000đ
Trước thuế: 22.690.000đ

DELL Vostro V5568C P62F001 - TI78104W10

7th Generation Intel® Core™ i7-7500U (4M Cache, Tu...
22.690.000đ
Trước thuế: 22.690.000đ

DELL Vostro V5568D P62F001 - TI34500W10

7th Generation Intel® Core™ i3-7100U (...
13.990.000đ
Trước thuế: 13.990.000đ

DELL Vostro V5568E P62F001 - TI34500W10

7th Generation Intel® Core™ i3-7100U (...
13.790.000đ
Trước thuế: 13.790.000đ