Inspiron 7000 gaming series

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

DELL Inspiron 7577 (N7577A ) P72F001

- Intel Core i7-7700HQ (6M Cache, 2.8GHz, Turbo Bo...
29.990.000đ
Trước thuế: 29.990.000đ

DELL Inspiron 7577 (N7577B) P65F001

- Intel Core i7-7700HQ (6M Cache, 2.8GHz, Turbo Bo...
37.990.000đ
Trước thuế: 37.990.000đ

DELL Inspiron G7 15 P72F002 - N7588B

Intel Core i7-8750H (6-Core, 9M Cache, up to 3.9GH...
39.990.000đ
Trước thuế: 39.990.000đ

DELL Inspiron G7 15 P72F002 - N7588C

Intel Core i7-8750H (6-Core, 9M Cache, up to 3.9GH...
32.990.000đ
Trước thuế: 32.990.000đ

DELL Inspiron G7 15 P72F002 - N7588E

Intel Core i7-8750H (6-Core, 9M Cache, up to 3.9GH...
38.490.000đ
Trước thuế: 38.490.000đ

DELL Inspiron G7 15 P72F002 - N7588F

Intel Core i7-8750H (6-Core, 9M Cache, up to 3.9GH...
31.490.000đ
Trước thuế: 31.490.000đ

DELL Inspiron G7 15 P72F002- N7588A

Intel Core i7-8750H (6-Core, 9M Cache, up to 3.9GH...
33.990.000đ
Trước thuế: 33.990.000đ

DELL Inspiron G7 15 P72F002- N7588D

Intel Core i7-8750H (6-Core, 9M Cache, up to 3.9GH...
32.490.000đ
Trước thuế: 32.490.000đ

DELL Inspiron N7567A P65F001

6th Generation Intel® Skylake Core™ i7...
27.490.000đ
Trước thuế: 27.490.000đ

DELL Inspiron N7567B F65F001

6th Generation Intel® Skylake Core™ i7...
32.490.000đ
Trước thuế: 32.490.000đ

Inspiron 7577 (N7577C) P65F001

- Intel Core i7-7700HQ (6M Cache, 2.8GHz, Turbo Bo...
39.990.000đ
Trước thuế: 39.990.000đ