SKYLAKE

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Intel® Pentium® G4400

Intel®  Pentium®  G4400 3.30GHz / (2/2) ...
1.650.000đ
Trước thuế: 1.650.000đ

Intel® Celeron® G3900

Intel®  Celeron®  G3900 2.80...
840.000đ
Trước thuế: 840.000đ

Intel® Core™ i3 - 6098P

Intel® Core™ i3 - 6098P 3.60GHz / (2/4...
2.620.000đ
Trước thuế: 2.620.000đ

Intel® Core™ i3 - 6100

Intel® Core™ i3 - 6100 3.70GHz / (2/4)...
2.659.000đ
Trước thuế: 2.659.000đ

Intel® Core™ i3 - 6300

Intel® Core™ i3 - 6300 3.80GHz / (2/4)...
3.570.000đ
Trước thuế: 3.570.000đ

Intel® Core™ i3 - 6300T

Intel® Core™ i3 - 6300T 3.30GHz / (2/4) / 4MB / In...
3.495.000đ
Trước thuế: 3.495.000đ

Intel® Core™ i3 - 6320

Intel® Core™ i3 - 6320 3.90GHz / (2/4) / 4MB / Int...
3.810.000đ
Trước thuế: 3.810.000đ

Intel® Core™ i5 - 6402P

Intel® Core™ i5 - 6402P 2.80GHz up to 3.4GHz/ (4/4...
5.005.000đ
Trước thuế: 5.005.000đ

Intel® Core™ i5 - 6500

Intel® Core™ i5 6500 3.20GHz up to 3.6GHz/ (4/4) /...
5.390.000đ
Trước thuế: 5.390.000đ

Intel® Core™ i7 - 6700

Intel® Core™ i7 - 6700  3.4GHz up to 4.0GHz/ ...

Trước thuế: 0đ

Intel® Pentium® G4500

Intel®  Pentium®  G4500 3.50...
1.670.000đ
Trước thuế: 1.670.000đ

Intel® Pentium® G4520

Intel®  Pentium®  G4520 3.60...
2.250.000đ
Trước thuế: 2.250.000đ

Intel® Xeon E3 1220V5

Intel® Xeon  E3 1220V5 - 3.1GHz / (4/4) / 8M ...
4.990.000đ
Trước thuế: 4.990.000đ

Intel® Xeon E3 1230V5

Intel® Xeon  E3 1230V5 - 3.4GHz / (4/8) / 8M ...
6.299.000đ
Trước thuế: 6.299.000đ

Intel® Xeon E3 1240LV5

Intel® Xeon  E3 1240LV5 - 2.1GHz / (4/8) / 8M...
6.790.000đ
Trước thuế: 6.790.000đ