RAM Notebook

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

GEIL™ DDR3 1333MHz SO-DIMM 4GB

4GB thanh đơn chuẩn 204 pins P...

Trước thuế: 0đ

GEIL™ DDR3 1333MHz SO-DIMM 8GB

8GB thanh đơn chuẩn 204 pins P...

Trước thuế: 0đ

GEIL™ DDR4 2133MHz SO-DIMM 4GB

4GB thanh đơn chuẩn 260 pins P...

Trước thuế: 0đ

GEIL™ DDR4 2133MHz SO-DIMM 8GB

8GB thanh đơn chuẩn 260 pins P...

Trước thuế: 0đ

GEIL™ DDR4 2400MHz SO-DIMM 4GB

4GB thanh đơn chuẩn 260 pins P...

Trước thuế: 0đ

GEIL™ DDR4 2400MHz SO-DIMM 8GB

8GB thanh đơn chuẩn 260 pins P...

Trước thuế: 0đ