PRISRINE Series

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

GEIL™ Pristine DDR4 2400MHz 4GB

4GB thanh đơn chuẩn 288 pins P...
960.000đ
Trước thuế: 960.000đ

GEIL™ Pristine DDR4 2400MHz 8GB

8GB thanh đơn chuẩn 288 pins P...
1.950.000đ
Trước thuế: 1.950.000đ

GEIL™ Pristine DDR4 2666MHz 4GB

4GB thanh đơn chuẩn 288 pins P...
990.000đ
Trước thuế: 990.000đ

GEIL™ Pristine DDR4 2666MHz 8GB

8GB thanh đơn chuẩn 240 pins&...
1.960.000đ
Trước thuế: 1.960.000đ