Dell

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Inspiron AIO 3277A

Intel Pentium 4415U (2.30GHz, 3MB), 4GB DDR4 2400M...
12.290.000đ
Trước thuế: 12.290.000đ

Inspiron AIO 3277B

Intel Pentium 4415U (2.30GHz, 3MB), 4GB DDR4 2400M...
13.390.000đ
Trước thuế: 13.390.000đ

Inspiron AIO 3477A

Intel® Core™ i3-7130U Processor (3MB Cache, 2.70 G...
14.990.000đ
Trước thuế: 14.990.000đ

Inspiron AIO 3477B

Intel® Core™ i3-7130U Processor (3MB Cache, 2.70 G...
15.990.000đ
Trước thuế: 15.990.000đ

Inspiron AIO 3477C

  Intel® Core™ i5-7200U Proces...
21.290.000đ
Trước thuế: 21.290.000đ

Inspiron AIO 3477D

Intel® Core™ i5-7200U Processor (3MB Cache, up to ...
23.290.000đ
Trước thuế: 23.290.000đ