Máy Tính Để Bàn

Danh mục con

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

DELL XPS8920A

.....
19.690.000đ
Trước thuế: 19.690.000đ

Inspiron MT N5680A

Intel Core i5-8400 (6M Cache, 3.0GHz), 8GB DDR4 24...
25.490.000đ
Trước thuế: 25.490.000đ

Inspiron SFF N3470A

Intel Core i5-8400 (9M Cache, up to 4.0GHz), 8GB D...
14.690.000đ
Trước thuế: 14.690.000đ

Vostro MT V3470A1

Intel Core i3-9100 (9M Cache, up to 4.0GHz), 4GB D...
10.690.000đ
Trước thuế: 10.690.000đ

Vostro MT V3670A1

Intel Core i7-8700 (12M Cache, up to 4.6GHz), 8GB ...
17.990.000đ
Trước thuế: 17.990.000đ

Vostro MT V3670E1

Intel Core i3-9100 (9M Cache, up to 4.0GHz), 4GB D...
10.990.000đ
Trước thuế: 10.990.000đ

Vostro MT V3670F

Intel Core i5-8400 (9M Cache, up to 4.0GHz), 4GB D...
13.290.000đ
Trước thuế: 13.290.000đ

Vostro MT V3670T

Intel Core i5-8400 (9M Cache, up to 4.0GHz), 4GB D...
14.990.000đ
Trước thuế: 14.990.000đ

Vostro SFF V3470A

Intel Core i3-8100 (6M Cache, up  to 3.6GHz),...
11.090.000đ
Trước thuế: 11.090.000đ

Vostro SFF V3470B

Intel Core i5-8400 (9M Cache, up to 4.0GHz), 4GB D...
13.490.000đ
Trước thuế: 13.490.000đ