SSD Intel

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Intel® SSD 600p - 01TB

Dung lượng: 1000GB | Kích thước: M.2 22 x 80mm | K...

Trước thuế: 0đ

Intel® SSD 600p - 128GB

Dung lượng: 128GB | Kích thước: M.2 22 x 80mm | Kế...

Trước thuế: 0đ

Intel® SSD 600p - 256GB

Dung lượng: 256 GB | Kích thước: M.2 22 x 80mm | K...

Trước thuế: 0đ

Intel® SSD 600p - 512GB

Dung lượng: 512GB | Kích thước: M.2 22 x 80mm | Kế...

Trước thuế: 0đ

Intel® SSD OPTANE - 16GB

Dung lượng: 16GB | Kích thước: M.2 22 x 80mm | Kết...

Trước thuế: 0đ

Intel® SSD OPTANE - 32GB

Dung lượng: 32GB | Kích thước: M.2 22 x 80mm | Kết...

Trước thuế: 0đ