SSD Intel

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Intel® SSD 540s - 240GB

- Dung lượng: 240GB  - Kích thước: SATA 2.5"...
2.390.000đ
Trước thuế: 2.390.000đ

Intel® SSD 540s - 480GB

- Dung lượng: 480GB - Kích thước: SATA 2.5"" 7m...
4.010.000đ
Trước thuế: 4.010.000đ

Intel® SSD 750 2.5" - 400GB

- Dung lượng: 400GB - Kích thước: 2.5" - Kết...
10.150.000đ
Trước thuế: 10.150.000đ

Intel® SSD 750 Add in Card - 400GB

- Dung lượng: 400GB - Kích thước: Add in Card ...
10.115.000đ
Trước thuế: 10.115.000đ

Intel® SSD 600p - 01TB

- Dung lượng: 1000GB - Kích thước: M.2 22 x 80m...
7.610.000đ
Trước thuế: 7.610.000đ

Intel® SSD 600p - 128GB

Dung lượng: 128GB | Kích thước: M.2 22 x 80mm | Kế...
1.800.000đ
Trước thuế: 1.800.000đ

Intel® SSD 600p - 256GB

Dung lượng: 256 GB | Kích thước: M.2 22 x 80mm | K...
2.553.000đ
Trước thuế: 2.553.000đ

Intel® SSD 600p - 512GB

Dung lượng: 512GB | Kích thước: M.2 22 x 80mm | Kế...
4.095.000đ
Trước thuế: 4.095.000đ

Intel® SSD OPTANE - 16GB

Dung lượng: 16GB | Kích thước: M.2 22 x 80mm | Kết...
1.270.000đ
Trước thuế: 1.270.000đ

Intel® SSD OPTANE - 32GB

Dung lượng: 32GB | Kích thước: M.2 22 x 80mm | Kết...
2.080.000đ
Trước thuế: 2.080.000đ