Seagate Ironwolf

Danh mục con

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

SEAGATE IronWolf ST10000VN0004

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: -   Được th...
14.490.000đ
Trước thuế: 14.490.000đ

SEAGATE IronWolf ST1000VN002

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: -   Được th...
1.565.000đ
Trước thuế: 1.565.000đ

SEAGATE IronWolf ST2000VN004

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: -   Được th...
2.359.000đ
Trước thuế: 2.359.000đ

SEAGATE IronWolf ST3000VN007

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: -   Được th...
2.890.000đ
Trước thuế: 2.890.000đ

SEAGATE IronWolf ST4000VN008

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: -   Được th...
3.999.000đ
Trước thuế: 3.999.000đ

SEAGATE IronWolf ST7000VN0002

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: -   Được th...
7.890.000đ
Trước thuế: 7.890.000đ

SEAGATE IronWolf ST8000VN0022

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: -   Được th...
8.599.000đ
Trước thuế: 8.599.000đ

SEAGATE IronWolf Pro ST10000NE0004

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: –  Seagate ...
12.200.000đ
Trước thuế: 12.200.000đ

SEAGATE IronWolf Pro ST2000NE0025

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: –  Seagate ...
4.059.000đ
Trước thuế: 4.059.000đ

SEAGATE IronWolf Pro ST4000NE0025

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: –  Seagate ...
5.599.000đ
Trước thuế: 5.599.000đ

SEAGATE IronWolf Pro ST6000NE0021

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: –  Seagate ...
7.890.000đ
Trước thuế: 7.890.000đ

SEAGATE IronWolf Pro ST8000NE0004

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: –  Seagate ...
9.990.000đ
Trước thuế: 9.990.000đ

SEAGATE IronWolf ST6000VN0041

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: -   Được th...
6.499.000đ
Trước thuế: 6.499.000đ