RAM DDR4

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

ADATA™ DDR4 4G 2133MHz

- 4GB thanh đơn chuẩn 288 pins - PC 12.8GB...

Trước thuế: 0đ

ADATA™ DDR4 4G 2400MHz

- 4GB thanh đơn chuẩn 288 pins - PC 12.8GB...

Trước thuế: 0đ

ADATA™ DDR4 8G 2133MHz

- 8GB thanh đơn chuẩn 288 pins - PC 12.8GB...

Trước thuế: 0đ

ADATA™ DDR4 8G 2400MHz

- 8GB thanh đơn chuẩn 288 pins - PC 12.8GB...

Trước thuế: 0đ

ADATA™ XPG Dazzle DDR4 16G KIT 2400MHz

- 16GB Kit (2 x 8GB), chuẩn 288 pins - PC 19.2G...

Trước thuế: 0đ

ADATA™ XPG Dazzle DDR4 32G KIT 2400MHz

- 32GB Kit (2 x 16GB), chuẩn 288 pins - PC 19.2...

Trước thuế: 0đ

ADATA™ XPG Z1 16GB (2x8GB) DDR4 2133MHz

Model Brand ADATA Series XPG Z...

Trước thuế: 0đ

ADATA™ XPG Z1 8GB (2x4GB) DDR4 2133MHz

Model Brand ADATA Series XPG Z...

Trước thuế: 0đ

ADATA™ XPG Z1 DDR4 4G 2133MHz

- 4GB thanh đơn, chuẩn 288 pins - PC 17.0GB/sec...

Trước thuế: 0đ

ADATA™ XPG Z1 DDR4 8G 2133MHz

- 8GB thanh đơn, chuẩn 288 pins - PC 17.0GB/sec...

Trước thuế: 0đ

ADATA™ XPG Z1 DDR4 8G 2400MHz

- 8GB thanh đơn, chuẩn 288 pins - PC 17.0GB/sec...

Trước thuế: 0đ

ADATA™ XPG Z1 DDR4 8G 2400MHz Kit

- Kit 2x4GB, chuẩn 288 pins - PC 17.0GB/sec - C...

Trước thuế: 0đ

ADATA™ XPG Z1 DDR4 8G KIT 3000MHz

- 8GB Kit (2 x 4GB), chuẩn 288 pins - PC 19.2GB...

Trước thuế: 0đ