Bộ Vi Xử Lý

Danh mục con

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Intel® Celeron® G4900

Intel®  Celeron® G4900 3.1GHz/ (2/2) / 2MB / ...
1.419.000đ
Trước thuế: 1.419.000đ

Intel® Celeron® G3930

Intel®  Celeron®  G3930 2.90GHz / (2/2) ...
1.067.000đ
Trước thuế: 1.067.000đ

Intel® Celeron® G4920

Intel®  Celeron® G4920 3.2Ghz/ (2/2)/ 2MB / I...
1.677.500đ
Trước thuế: 1.677.500đ

Intel® Pentium® G4400

Intel®  Pentium®  G4400 3.30GHz / (2/2) ...
1.650.000đ
Trước thuế: 1.650.000đ

Intel® Pentium® G4500

Intel®  Pentium®  G4500 3.50GHz / (2/2) ...
2.233.000đ
Trước thuế: 2.233.000đ

Intel® Pentium® G4520

Intel®  Pentium®  G4520 3.60GHz / (2/2) ...
2.563.000đ
Trước thuế: 2.563.000đ

Intel® Pentium® G4600

Intel®  Pentium®  G4600 3.60GHz / (2/4) ...
2.739.000đ
Trước thuế: 2.739.000đ

Intel® Pentium® G4620

Intel®  Pentium®  G4620 3.70GHz / (2/4) ...
2.970.000đ
Trước thuế: 2.970.000đ

Intel® Pentium® G5400

Intel®  Pentium® G5400 3.7Ghz/ (2/4)/ 4MB / I...
2.189.000đ
Trước thuế: 2.189.000đ

Intel® Pentium® G5500

Intel®  Pentium® G5500 3.8Ghz/ (2/4)/ 4MB / I...
2.519.000đ
Trước thuế: 2.519.000đ

Intel® Pentium® G5600

Intel®  Pentium® G5600 3.9Ghz/ (2/4)/ 4MB / I...
2.816.000đ
Trước thuế: 2.816.000đ

Intel® Celeron® G1840

Intel® Celeron® G1840 2.80Ghz / 2MB Cache / Intel®...
859.000đ
Trước thuế: 859.000đ

Intel® Celeron® G1850

Intel® Celeron® G1850 2.90GHz / (2/2) / 2MB / Inte...
950.000đ
Trước thuế: 950.000đ

Intel® Celeron® G3900

Intel®  Celeron®  G3900 2.80...
840.000đ
Trước thuế: 840.000đ

Intel® Core™ i3 - 6098P

Intel® Core™ i3 - 6098P 3.60GHz / (2/4...
2.620.000đ
Trước thuế: 2.620.000đ