Bộ Vi Xử Lý

Danh mục con

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Intel® Celeron® G3930

Intel®  Celeron®  G3930 2.90GHz / (2/2) ...

Trước thuế: 0đ

Intel® Celeron® G3950

Intel®  Celeron®  G3950 3.0GHz / (2/2) /...

Trước thuế: 0đ

Intel® Pentium® G4400

Intel®  Pentium®  G4400 3.30...

Trước thuế: 0đ

Intel® Pentium® G4560

Intel®  Pentium®  G4560 3.50GHz / (2/4) ...

Trước thuế: 0đ

Intel® Pentium® G4600

Intel®  Pentium®  G4600 3.60GHz / (2/4) ...

Trước thuế: 0đ

Intel® Pentium® G4620

Intel®  Pentium®  G4620 3.70GHz / (2/4) ...

Trước thuế: 0đ

Intel® Celeron® G1840

Intel® Celeron® G1840 2.80Ghz / 2MB Cache / Intel®...

Trước thuế: 0đ

Intel® Celeron® G1850

Intel® Celeron® G1850 2.90GHz / (2/2) / 2MB / Inte...

Trước thuế: 0đ

Intel® Celeron® G3900

Intel®  Celeron®  G3900 2.80...

Trước thuế: 0đ

Intel® Core™ i3 - 6098P

Intel® Core™ i3 - 6098P 3.60GHz / (2/4...

Trước thuế: 0đ

Intel® Core™ i3 - 6100

Intel® Core™ i3 - 6100 3.70GHz / (2/4)...

Trước thuế: 0đ

Intel® Core™ i3 - 6300

Intel® Core™ i3 - 6300 3.80GHz / (2/4)...

Trước thuế: 0đ

Intel® Core™ i3 - 6300T

Intel® Core™ i3 - 6300T 3.30GHz / (2/4) / 4MB / In...

Trước thuế: 0đ

Intel® Core™ i3 - 6320

Intel® Core™ i3 - 6320 3.90GHz / (2/4) / 4MB / Int...

Trước thuế: 0đ

Intel® Core™ i3 - 7100

Intel® Core™ i3 - 7100 3.9GHz / (2/4) / 3MB / Inte...

Trước thuế: 0đ