Bộ Vi Xử Lý

Danh mục con

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Intel® Core™ i3 - 6300

Intel® Core™ i3 - 6300 3.80GHz / (2/4)...
3.570.000đ
Trước thuế: 3.570.000đ

Intel® Core™ i3 - 6300T

Intel® Core™ i3 - 6300T 3.30GHz / (2/4) / 4MB / In...
3.495.000đ
Trước thuế: 3.495.000đ

Intel® Core™ i3 - 6320

Intel® Core™ i3 - 6320 3.90GHz / (2/4) / 4MB / Int...
3.810.000đ
Trước thuế: 3.810.000đ

Intel® Core™ i3 - 7100

Intel® Core™ i3 - 7100 3.9GHz / (2/4) / 3MB / Inte...
4.009.500đ
Trước thuế: 4.009.500đ

Intel® Core™ i3 - 7320

Intel® Core™ i3 - 7320 4.10GHz / (2/4) / 4MB / Int...
3.745.000đ
Trước thuế: 3.745.000đ

Intel® Core™ i3 - 7350K

Intel® Core™ i3 - 7350K 4.20GHz / (2/4) / 4MB / In...
4.515.500đ
Trước thuế: 4.515.500đ

Intel® Core™ i3 - 8100

Intel® Core™ i3 - 8100 3.6GHz / (4/4) / 6MB / Inte...
4.163.500đ
Trước thuế: 4.163.500đ

Intel® Core™ i5 - 4460

Intel® Core™ i5 - 4460 3.20GHz up to 3.40GHz / 6MB...
5.005.000đ
Trước thuế: 5.005.000đ

Intel® Core™ i5 - 6402P

Intel® Core™ i5 - 6402P 2.80GHz up to 3.4GHz/ (4/4...
5.395.500đ
Trước thuế: 5.395.500đ

Intel® Core™ i5 - 6500

Intel® Core™ i5 6500 3.20GHz up to 3.6GHz/ (4/4) /...
5.830.000đ
Trước thuế: 5.830.000đ

Intel® Core™ i5 - 7400

Intel® Core™ i5 - 7400 3.0GHz up to 3.50GHz/ (4/4)...
5.857.500đ
Trước thuế: 5.857.500đ

Intel® Core™ i5 - 7500

Intel® Core™ i5 - 7500 3.40GHz up to 3.8GHz/ (4/4)...
5.912.500đ
Trước thuế: 5.912.500đ

Intel® Core™ i5 - 7600

Intel® Core™ i5 - 7600 3.50GHz up to 3.10GHz/ (4/4...

Trước thuế: 0đ

Intel® Core™ i5 - 7600K

Intel® Core™ i5 - 7600K 3.80GHz up to 4.20GHz/ (4/...

Trước thuế: 0đ

Intel® Core™ i5 - 7640X

Intel® Core™ i5 - 7640X 4.00GHz up to 4.20GHz / (4...
6.499.000đ
Trước thuế: 6.499.000đ