Bộ Vi Xử Lý

Danh mục con

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Intel® Core™ i5 - 7640X

Intel® Core™ i5 - 7640X 4.00GHz up to 4.20GHz / (4...
6.499.000đ
Trước thuế: 6.499.000đ

Intel® Core™ i5-3570

Intel® Core™ i5-3570 3.40Ghz turbo upt...
4.990.000đ
Trước thuế: 4.990.000đ

Intel® Core™ i7 - 5820K

Intel® Core™ i7 - 5820K 3.30GHz up to 3.6GHz / (6/...
9.699.000đ
Trước thuế: 9.699.000đ

Intel® Core™ i7 - 5930K

Intel® Core™ i7 - 5930K 3.50GHz up to 3.7GHz / (6/...
14.299.000đ
Trước thuế: 14.299.000đ

Intel® Core™ i7 - 5960X

Intel® Core™ i7 - 5960X 3.00GHz up to 3.5GHz / (8/...
24.599.000đ
Trước thuế: 24.599.000đ

Intel® Core™ i7 - 6700

Intel® Core™ i7 - 6700  3.4GHz up to 4.0GHz/ ...
7.539.000đ
Trước thuế: 7.539.000đ

Intel® Core™ i7 - 6700K

Intel® Core™ i7 - 6700K 4.0GHz up to 4.2GHz/ (4/8)...
8.499.000đ
Trước thuế: 8.499.000đ

Intel® Core™ i7 - 6800K

Intel® Core™ i7 - 6800K 3.40GHz up to 3.8GHz / (6/...
10.699.000đ
Trước thuế: 10.699.000đ

Intel® Core™ i7 - 6850K

Intel® Core™ i7 - 6850K 3.60GHz up to 3.8GHz (Inte...
15.540.000đ
Trước thuế: 15.540.000đ

Intel® Core™ i7 - 6900K

Intel® Core™ i7 - 6900K 3.20GHz up to 3.70GHz / (8...
26.399.000đ
Trước thuế: 26.399.000đ

Intel® Core™ i7 - 7700

Intel® Core™ i7 - 7700  3.6GHz up to 4.2GHz/ ...
7.599.000đ
Trước thuế: 7.599.000đ

Intel® Core™ i7 - 7700K

Intel® Core™ i7 - 7700K 4.2GHz up to 4.5GHz/ (4/8)...
8.549.000đ
Trước thuế: 8.549.000đ

Intel® Core™ i7 - 7740X

Intel® Core™ i7 - 7740X 4.30GHz up to 4.50GHz / (4...
8.989.000đ
Trước thuế: 8.989.000đ

Intel® Core™ i7 - 7800X

Intel® Core™ i7 - 7800X 3.50GHz up to 4.00GHz / (6...
10.899.000đ
Trước thuế: 10.899.000đ

Intel® Core™ i7 - 7820X

Intel® Core™ i7 - 7820X 3.60GHz up to 4.30GHz Turb...
15.799.000đ
Trước thuế: 15.799.000đ