Intel Socket 2011

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Intel® Core™ i7 - 5820K

Intel® Core™ i7 - 5820K 3.30GHz up to 3.6GHz / (6/...

Trước thuế: 0đ

Intel® Core™ i7 - 5930K

Intel® Core™ i7 - 5930K 3.50GHz up to 3.7GHz / (6/...

Trước thuế: 0đ

Intel® Core™ i7 - 5960X

Intel® Core™ i7 - 5960X 3.00GHz up to 3.5GHz / (8/...

Trước thuế: 0đ

Intel® Core™ i7 - 6800K

Intel® Core™ i7 - 6800K 3.40GHz up to 3.8GHz / (6/...

Trước thuế: 0đ

Intel® Core™ i7 - 6850K

Intel® Core™ i7 - 6850K 3.60GHz up to 3.8GHz (Inte...

Trước thuế: 0đ

Intel® Core™ i7 - 6900K

Intel® Core™ i7 - 6900K 3.20GHz up to 3.70GHz / (8...

Trước thuế: 0đ

Intel® Xeon® E5-1620 v3

Intel® Xeon® E5-1620 v3 3.50GHz up to 3.80GHz / (4...

Trước thuế: 0đ

Intel® Xeon® E5-1650 v3

Intel® Xeon® E5-1650 v3 3.50GHz up to 3.80GHz / (6...

Trước thuế: 0đ

Intel® Xeon® E5-2620 v4

Intel® Xeon® E5-2620 v4 2.20GHz up to 3.00GHz / (8...

Trước thuế: 0đ

Intel® Xeon® E5-2630 v4

Intel® Xeon® E5-2630 v4 2.20GHz up to 3.10GHz / (1...

Trước thuế: 0đ