Intel Socket 1151

Danh mục con

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Intel® Celeron® G3900

2.80GHz / (2/2) / 2MB / Intel® HD Graphics 510 .....
840.000đ
Trước thuế: 840.000đ

Intel® Celeron® G3930

Intel®  Celeron®  G3930 2.90GHz / (2/2) ...
9.990.000đ
Trước thuế: 9.990.000đ

Intel® Celeron® G3950

Intel®  Celeron®  G3950 3.0GHz / (2/2) /...
13.490.000đ
Trước thuế: 13.490.000đ

Intel® Pentium® G4400

Intel®  Pentium®  G4400 3.30...
1.249.000đ
Trước thuế: 1.249.000đ

Intel® Pentium® G4500

.....
1.670.000đ
Trước thuế: 1.670.000đ

Intel® Pentium® G4520

Intel®  Pentium®  G4520 3.60GHz / (2/2) ...
2.250.000đ
Trước thuế: 2.250.000đ

Intel® Pentium® G4560

Intel®  Pentium®  G4560 3.50GHz / (2/4) ...
1.599.000đ
Trước thuế: 1.599.000đ

Intel® Pentium® G4600

Intel®  Pentium®  G4600 3.60GHz / (2/4) ...
1.999.000đ
Trước thuế: 1.999.000đ

Intel® Pentium® G4620

Intel®  Pentium®  G4620 3.70GHz / (2/4) ...
2.370.000đ
Trước thuế: 2.370.000đ

Intel® Celeron® G3900

Intel®  Celeron®  G3900 2.80...
840.000đ
Trước thuế: 840.000đ

Intel® Core™ i3 - 6098P

Intel® Core™ i3 - 6098P 3.60GHz / (2/4...
2.620.000đ
Trước thuế: 2.620.000đ

Intel® Core™ i3 - 6100

Intel® Core™ i3 - 6100 3.70GHz / (2/4)...
2.659.000đ
Trước thuế: 2.659.000đ

Intel® Core™ i3 - 6300

Intel® Core™ i3 - 6300 3.80GHz / (2/4)...
3.570.000đ
Trước thuế: 3.570.000đ

Intel® Core™ i3 - 6300T

Intel® Core™ i3 - 6300T 3.30GHz / (2/4) / 4MB / In...
3.495.000đ
Trước thuế: 3.495.000đ

Intel® Core™ i3 - 6320

Intel® Core™ i3 - 6320 3.90GHz / (2/4) / 4MB / Int...
3.810.000đ
Trước thuế: 3.810.000đ