Intel Socket 1151

Danh mục con

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Intel® Core™ i3 - 6300T

Intel® Core™ i3 - 6300T 3.30GHz / (2/4) / 4MB / In...
3.495.000đ
Trước thuế: 3.495.000đ

Intel® Core™ i3 - 6320

Intel® Core™ i3 - 6320 3.90GHz / (2/4) / 4MB / Int...
3.810.000đ
Trước thuế: 3.810.000đ

Intel® Core™ i3 - 7100

Intel® Core™ i3 - 7100 3.9GHz / (2/4) / 3MB / Inte...
3.575.000đ
Trước thuế: 3.575.000đ

Intel® Core™ i3 - 7320

Intel® Core™ i3 - 7320 4.10GHz / (2/4) / 4MB / Int...
3.745.000đ
Trước thuế: 3.745.000đ

Intel® Core™ i3 - 7350K

Intel® Core™ i3 - 7350K 4.20GHz / (2/4) / 4MB / In...
4.180.000đ
Trước thuế: 4.180.000đ

Intel® Core™ i3 - 8100

Intel® Core™ i3 - 8100 3.6GHz / (4/4) / 6MB / Inte...
3.630.000đ
Trước thuế: 3.630.000đ

Intel® Core™ i3 - 8350K

Intel® Core™ i3 - 8350K 4.0GHz (Max Turbo 4.3GHz) ...
4.895.000đ
Trước thuế: 4.895.000đ

Intel® Core™ i5 - 6402P

Intel® Core™ i5 - 6402P 2.80GHz up to 3.4GHz/ (4/4...
5.005.000đ
Trước thuế: 5.005.000đ

Intel® Core™ i5 - 6500

Intel® Core™ i5 6500 3.20GHz up to 3.6GHz/ (4/4) /...
5.390.000đ
Trước thuế: 5.390.000đ

Intel® Core™ i5 - 7400

Intel® Core™ i5 - 7400 3.0GHz up to 3.50GHz/ (4/4)...
5.313.000đ
Trước thuế: 5.313.000đ

Intel® Core™ i5 - 7500

Intel® Core™ i5 - 7500 3.40GHz up to 3.8GHz/ (4/4)...
5.874.000đ
Trước thuế: 5.874.000đ

Intel® Core™ i5 - 7600

Intel® Core™ i5 - 7600 3.50GHz up to 3.10GHz/ (4/4...

Trước thuế: 0đ

Intel® Core™ i5 - 7600K

Intel® Core™ i5 - 7600K 3.80GHz up to 4.20GHz/ (4/...

Trước thuế: 0đ

Intel® Core™ i5 - 8400

Intel® Core™ i5 - 8400 2.8GHz (Max Turbo 4.0Ghz)&n...
6.138.000đ
Trước thuế: 6.138.000đ

Intel® Core™ i5 - 8500

Intel® Core™ i5 - 8500 3.0GHz (Max Turbo 4.1Ghz)&n...
6.446.000đ
Trước thuế: 6.446.000đ