Intel Socket 1151

Danh mục con

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Intel® Core™ i3 - 7100

Intel® Core™ i3 - 7100 3.9GHz / (2/4) / 3MB / Inte...
2.699.000đ
Trước thuế: 2.699.000đ

Intel® Core™ i3 - 7300

Intel® Core™ i3 - 7300 4.0GHz / (2/4) / 4MB / Inte...
3.649.000đ
Trước thuế: 3.649.000đ

Intel® Core™ i3 - 7320

Intel® Core™ i3 - 7320 4.10GHz / (2/4) / 4MB / Int...
3.745.000đ
Trước thuế: 3.745.000đ

Intel® Core™ i3 - 7350K

Intel® Core™ i3 - 7350K 4.20GHz / (2/4) / 4MB / In...
3.890.000đ
Trước thuế: 3.890.000đ

Intel® Core™ i5 - 6400

Intel® Core™ i5 - 6400 2.70GHz up to 3.3GHz/ (4/4)...
4.299.000đ
Trước thuế: 4.299.000đ

Intel® Core™ i5 - 6402P

Intel® Core™ i5 - 6402P 2.80GHz up to 3.4GHz/ (4/4...
4.330.000đ
Trước thuế: 4.330.000đ

Intel® Core™ i5 - 6500

Intel® Core™ i5 - 6500 3.20GHz up to 3.6GHz/ (4/4)...
4.879.000đ
Trước thuế: 4.879.000đ

Intel® Core™ i5 - 6600

Intel® Core™ i5 - 6600 3.30GHz up to 3.9GHz/ (4/4)...
5.399.000đ
Trước thuế: 5.399.000đ

Intel® Core™ i5 - 6600K

Intel® Core™ i5 - 6600K 3.50GHz up to 3.9GHz/ (4/4...
5.399.000đ
Trước thuế: 5.399.000đ

Intel® Core™ i5 - 7400

Intel® Core™ i5 - 7400 3.0GHz up to 3.50GHz/ (4/4)...
4.499.000đ
Trước thuế: 4.499.000đ

Intel® Core™ i5 - 7500

Intel® Core™ i5 - 7500 3.40GHz up to 3.8GHz/ (4/4)...
4.899.000đ
Trước thuế: 4.899.000đ

Intel® Core™ i5 - 7600

Intel® Core™ i5 - 7600 3.50GHz up to 3.10GHz/ (4/4...
5.499.000đ
Trước thuế: 5.499.000đ

Intel® Core™ i5 - 7600K

Intel® Core™ i5 - 7600K 3.80GHz up to 4.20GHz/ (4/...
5.989.000đ
Trước thuế: 5.989.000đ

Intel® Core™ i7 - 6700

Intel® Core™ i7 - 6700  3.4GHz up to 4.0GHz/ ...
7.539.000đ
Trước thuế: 7.539.000đ

Intel® Core™ i7 - 6700K

Intel® Core™ i7 - 6700K 4.0GHz up to 4.2GHz/ (4/8)...
8.499.000đ
Trước thuế: 8.499.000đ