KABYLAKE

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Intel® Celeron® G3930

Intel®  Celeron®  G3930 2.90GHz / (2/2) ...
1.067.000đ
Trước thuế: 1.067.000đ

Intel® Pentium® G4620

Intel®  Pentium®  G4620 3.70GHz / (2/4) ...
2.970.000đ
Trước thuế: 2.970.000đ

Intel® Core™ i3 - 7100

Intel® Core™ i3 - 7100 3.9GHz / (2/4) / 3MB / Inte...
4.009.500đ
Trước thuế: 4.009.500đ

Intel® Core™ i3 - 7320

Intel® Core™ i3 - 7320 4.10GHz / (2/4) / 4MB / Int...
3.745.000đ
Trước thuế: 3.745.000đ

Intel® Core™ i3 - 7350K

Intel® Core™ i3 - 7350K 4.20GHz / (2/4) / 4MB / In...
4.515.500đ
Trước thuế: 4.515.500đ

Intel® Core™ i5 - 7400

Intel® Core™ i5 - 7400 3.0GHz up to 3.50GHz/ (4/4)...
5.857.500đ
Trước thuế: 5.857.500đ

Intel® Core™ i5 - 7500

Intel® Core™ i5 - 7500 3.40GHz up to 3.8GHz/ (4/4)...
5.912.500đ
Trước thuế: 5.912.500đ

Intel® Core™ i5 - 7600

Intel® Core™ i5 - 7600 3.50GHz up to 3.10GHz/ (4/4...

Trước thuế: 0đ

Intel® Core™ i5 - 7600K

Intel® Core™ i5 - 7600K 3.80GHz up to 4.20GHz/ (4/...

Trước thuế: 0đ

Intel® Core™ i7 - 7700

Intel® Core™ i7 - 7700  3.6GHz up to 4.2GHz/ ...

Trước thuế: 0đ

Intel® Core™ i7 - 7700K

Intel® Core™ i7 - 7700K 4.2GHz up to 4.5GHz/ (4/8)...
11.132.000đ
Trước thuế: 11.132.000đ

Intel® Xeon E3 1240V6

Intel® Xeon  E3 1240V6 - 3.7GHz / (4/8) / 8M ...
6.989.000đ
Trước thuế: 6.989.000đ

Intel® Xeon E3 1270V6

Intel® Xeon  E3 1270V6 - 3.6GHz / (4/8) / 8M ...
8.349.000đ
Trước thuế: 8.349.000đ