Intel Socket 1150

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Intel® Celeron® G1840

Intel® Celeron® G1840 2.80Ghz / 2MB Cache / Intel®...

Trước thuế: 0đ

Intel® Celeron® G1850

Intel® Celeron® G1850 2.90GHz / (2/2) / 2MB / Inte...

Trước thuế: 0đ

Intel® Core™ i3-4160

Intel® Core™ i3-4160  3.60GHz / 3...

Trước thuế: 0đ

Intel® Core™ i5-4690K

Intel® Core™ i5-4690K 3.50GHz up to 3....

Trước thuế: 0đ

Intel® Core™ i7-4790

Intel® Core™ i7-4790 3.60GHz up to 4.0...

Trước thuế: 0đ

Intel® Core™ i7-4790K

Intel® Core™ i7-4790K 4.00GHz up to 4....

Trước thuế: 0đ

Intel® Pentium® G3258

Intel® Pentium®  G3258 3.20GHz / ...

Trước thuế: 0đ

Intel® Pentium® G3260

Intel® Pentium®  G3260 3.30GHz / ...

Trước thuế: 0đ

Intel® Xeon E3 1220V3

Intel® Xeon  E3 1220V3 - 3.1GHz / (4/4) / 8M ...

Trước thuế: 0đ

Intel® Xeon E3 1226V3

Intel® Xeon  E3 1226V3 - 3.3GHz / (4/4) / 8M ...

Trước thuế: 0đ

Intel® Xeon E3 1230V6

Intel® Xeon  E3 1230V6 - 3.1GHz / (4/8) / 8M ...

Trước thuế: 0đ

Intel® Xeon E3 1231V3

Intel® Xeon  E3 1231V3 - 3.4GHz / (4/8) / 8M ...

Trước thuế: 0đ

Intel® Xeon E3 1240V6

Intel® Xeon  E3 1240V6 - 3.4GHz / (4/8) / 8M ...

Trước thuế: 0đ

Intel® Xeon E3 1241V3

Intel® Xeon  E3 1241V3 - 3.5GHz / (4/8) / 8M ...

Trước thuế: 0đ

Intel® Xeon E3 1246V3

Intel® Xeon  E3 1246V3 - 3.5GHz / (4/8) / 8M ...

Trước thuế: 0đ