Intel Socket 1150

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Intel® Celeron® G1840

Intel® Celeron® G1840 2.80Ghz / 2MB Cache / Intel®...
859.000đ
Trước thuế: 859.000đ

Intel® Celeron® G1850

Intel® Celeron® G1850 2.90GHz / (2/2) / 2MB / Inte...
950.000đ
Trước thuế: 950.000đ

Intel® Core™ i5 - 4460

Intel® Core™ i5 - 4460 3.20GHz up to 3.40GHz / 6MB...
4.840.000đ
Trước thuế: 4.840.000đ

Intel® Pentium® G3258

Intel® Pentium®  G3258 3.20GHz / ...
1.590.000đ
Trước thuế: 1.590.000đ

Intel® Pentium® G3260

Intel® Pentium®  G3260 3.30GHz / ...
1.500.000đ
Trước thuế: 1.500.000đ

Intel® Xeon E3 1220V3

Intel® Xeon  E3 1220V3 - 3.1GHz / (4/4) / 8M ...
4.789.000đ
Trước thuế: 4.789.000đ

Intel® Xeon E3 1226V3

Intel® Xeon  E3 1226V3 - 3.3GHz / (4/4) / 8M ...
5.590.000đ
Trước thuế: 5.590.000đ

Intel® Xeon E3 1230V6

Intel® Xeon  E3 1230V6 - 3.1GHz / (4/8) / 8M ...
6.399.000đ
Trước thuế: 6.399.000đ

Intel® Xeon E3 1231V3

Intel® Xeon  E3 1231V3 - 3.4GHz / (4/8) / 8M ...
5.999.000đ
Trước thuế: 5.999.000đ

Intel® Xeon E3 1240V6

Intel® Xeon  E3 1240V6 - 3.4GHz / (4/8) / 8M ...
6.989.000đ
Trước thuế: 6.989.000đ

Intel® Xeon E3 1241V3

Intel® Xeon  E3 1241V3 - 3.5GHz / (4/8) / 8M ...
6.699.000đ
Trước thuế: 6.699.000đ

Intel® Xeon E3 1246V3

Intel® Xeon  E3 1246V3 - 3.5GHz / (4/8) / 8M ...
6.999.000đ
Trước thuế: 6.999.000đ

Intel® Xeon E3 1271V3

Intel® Xeon  E3 1271V3 - 3.6GHz / (4/8) / 8M ...
8.299.000đ
Trước thuế: 8.299.000đ

Intel® Xeon E3 1276V3

Intel® Xeon  E3 1276V3 - 3.6GHz / (4/8) / 8M ...
8.599.000đ
Trước thuế: 8.599.000đ