Cạc Đồ Họa

Danh mục con

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

GIGABYTE™ GV N420-2GI

Chipset GeForce GT 420 Core Cloc...
1.170.000đ
Trước thuế: 1.170.000đ

GIGABYTE™ GV N730D5-2GI

Chipset GeForce GT 730 Core Cloc...
1.710.000đ
Trước thuế: 1.710.000đ

GIGABYTE™ GV-N1030OC-2GI

Chipset GeForce® GT 1030 Core Cl...
2.100.000đ
Trước thuế: 2.100.000đ

GIGABYTE™ GV-N1050D5-2GD

Chipset GeForce® GTX 1050 Core C...
3.499.000đ
Trước thuế: 3.499.000đ

GIGABYTE™ GV-N1050G1 GAMING-2GD

Chipset GeForce® GTX 1050 Core C...
4.399.000đ
Trước thuế: 4.399.000đ

GIGABYTE™ GV-N1050OC-2GD

Chipset GeForce® GTX 1050 Core C...
3.699.000đ
Trước thuế: 3.699.000đ

GIGABYTE™ GV-N1050WF2OC-2GD

Chipset GeForce® GTX 1050 Core C...
3.899.000đ
Trước thuế: 3.899.000đ

GIGABYTE™ GV-N105TD5-4GD

Chipset GeForce® GTX 1050 Ti Cor...
4.350.000đ
Trước thuế: 4.350.000đ

GIGABYTE™ GV-N105TG1 GAMING-4GD

Chipset GeForce® GTX 1050 Ti Cor...
5.299.000đ
Trước thuế: 5.299.000đ

GIGABYTE™ GV-N105TOC-4GD

Chipset GeForce® GTX 1050 Ti Cor...
4.650.000đ
Trước thuế: 4.650.000đ

GIGABYTE™ GV-N105TWF2OC-4GD

Chipset GeForce® GTX 1050 Ti Cor...
4.750.000đ
Trước thuế: 4.750.000đ

GIGABYTE™ GV-N1060AORUS-6GD

Chipset GeForce® GTX 1060 Core C...
8.699.000đ
Trước thuế: 8.699.000đ

GIGABYTE™ GV-N1060G1 GAMING-3GD

Chipset GeForce® GTX 1060 Core C...
7.499.000đ
Trước thuế: 7.499.000đ

GIGABYTE™ GV-N1060G1 GAMING-6GD

Chipset GeForce® GTX 1060 Core C...
8.599.000đ
Trước thuế: 8.599.000đ

GIGABYTE™ GV-N1060IXOC-3GD

Chipset GeForce® GTX 1060 Core C...
6.199.000đ
Trước thuế: 6.199.000đ