Cạc Đồ Họa

Danh mục con

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

GIGABYTE™ GV-RX550GAMING OC-2GD

Chipset Radeon RX550 Core Clock ...
2.729.000đ
Trước thuế: 2.729.000đ

GIGABYTE™ GV-RX560GAMING OC-2GD

Chipset Radeon RX560 Core Clock ...
3.299.000đ
Trước thuế: 3.299.000đ

GIGABYTE™ GV-RX560GAMING OC-4GD

Chipset Radeon RX560 Core Clock ...
4.460.000đ
Trước thuế: 4.460.000đ

GIGABYTE™ GV-RX570AORUS-4GD

Chipset Radeon RX570 Core Clock ...
9.350.000đ
Trước thuế: 9.350.000đ

GIGABYTE™ GV-RX570GAMING-4GD

Chipset Radeon RX570 Core Clock ...
8.770.000đ
Trước thuế: 8.770.000đ

GIGABYTE™ GV-RX580AORUS-4GD

Chipset Radeon RX580 Core Clock ...
9.920.000đ
Trước thuế: 9.920.000đ

GIGABYTE™ GV-RX580AORUS-8GD

Chipset Radeon RX580 Core Clock ...
11.220.000đ
Trước thuế: 11.220.000đ

GIGABYTE™ GV-RX580GAMING-4GD

Graphics Processing Radeon RX580 ...
9.330.000đ
Trước thuế: 9.330.000đ

GIGABYTE™ GV-RX580GAMING-8GD

Chipset Radeon RX580 Core Clock ...
10.600.000đ
Trước thuế: 10.600.000đ