Cạc Đồ Họa

Danh mục con

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

GIGABYTE™ GV-N1650WF2OC-4GD

GIGABYTE GeForce® GTX 1650 WINDFORCE OC 4G  ...
5.090.000đ
Trước thuế: 5.090.000đ

GIGABYTE™ GV-N1660GAMINGOC-6GD

GIGABYTE™ GV-N1660GAMINGOC-6GD Chuẩn PCI-Express ...
7.400.000đ
Trước thuế: 7.400.000đ

GIGABYTE™ GV-N1660OC-6GD

GIGABYTE™ GV-N1660OC-6GD Chuẩn PCI-Express 3.0&nb...
6.860.000đ
Trước thuế: 6.860.000đ

GIGABYTE™ GV-N166TAORUS-6GD

GIGABYTE™ GV-N166TAORUS-6GD Chuẩn PCI-Express 3.0...
9.470.000đ
Trước thuế: 9.470.000đ

GIGABYTE™ GV-N166TGAMING OC-6GD

GIGABYTE™ GV-N166TGAMING OC-6GD Chuẩn PCI-Express...
9.040.000đ
Trước thuế: 9.040.000đ

GIGABYTE™ GV-N166TIXOC-6GD

GIGABYTE GeForce® GTX 1660 Ti MINI ITX OC 6G GIGA...
8.200.000đ
Trước thuế: 8.200.000đ

GIGABYTE™ GV-N166TOC-6GD

GIGABYTE™ GV-N166TOC-6GD Chuẩn PCI-Express 3.0&nb...
8.310.000đ
Trước thuế: 8.310.000đ

GIGABYTE™ GV-N166TWF2OC-6GD

GIGABYTE™ GV-N166TWF2OC-6GD Chuẩn PCI-Express 3.0...
8.710.000đ
Trước thuế: 8.710.000đ

GIGABYTE™ GV-N2060GAMING OC-6GD

GIGABYTE™ GV-N2060GAMING OC-6GD Chuẩn PCI-Express...
11.330.000đ
Trước thuế: 11.330.000đ

GIGABYTE™ GV-N2060OC-6GD

GIGABYTE GeForce RTX™ 2060 OC 6G GIGABYTE™ GV-N20...
10.560.000đ
Trước thuế: 10.560.000đ

GIGABYTE™ GV-N2060WF2OC-6GD

GIGABYTE™ GV-N2060WF2OC-6GD Chuẩn PCI-Express 3.0...
11.000.000đ
Trước thuế: 11.000.000đ

GIGABYTE™ GV-N2070AORUS X-8GC

GIGABYTE™ GV-N2070AORUS X-8GC Chuẩn PCI-Express 3...
19.060.000đ
Trước thuế: 19.060.000đ

GIGABYTE™ GV-N2070AORUS-8GC

GIGABYTE™ GV-N2070AORUS-8GC Chuẩn PCI-Express 3.0...
18.300.000đ
Trước thuế: 18.300.000đ

GIGABYTE™ GV-N2070GAMING OC-8GC

GIGABYTE™ GV-N2070GAMING OC-8GC Chuẩn PCI-Express...
17.430.000đ
Trước thuế: 17.430.000đ

GIGABYTE™ GV-N2070WF3-8GC

GIGABYTE™ GV-N2070WF3-8GC Chuẩn PCI-Express 3.0&n...
15.790.000đ
Trước thuế: 15.790.000đ