GIGABYTE NVIDIA

Danh mục con

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

GIGABYTE™ GV-N1080AORUS X-8GD

Chipset GeForce® GTX 1080 Core C...
18.350.000đ
Trước thuế: 18.350.000đ

GIGABYTE™ GV-N1080EXTREME-8GD

Chipset GeForce® GTX 1080 Core C...
18.030.000đ
Trước thuế: 18.030.000đ

GIGABYTE™ GV-N1080EXTREME-8GD Premium Pack

Chipset GeForce® GTX 1080 Core C...
19.099.000đ
Trước thuế: 19.099.000đ

GIGABYTE™ GV-N1080G1 GAMING-8GD

Chipset GeForce® GTX 1080 Core C...
16.460.000đ
Trước thuế: 16.460.000đ

GIGABYTE™ GV-N1080XTREME W-8GD

Chipset GeForce® GTX 1080 Core C...
20.940.000đ
Trước thuế: 20.940.000đ

GIGABYTE™ GV-N108TAORUS X-11GD

Chipset GeForce® GTX 1080 Ti Cor...
25.960.000đ
Trước thuế: 25.960.000đ

GIGABYTE™ GV-N108TAORUS-11GD

Graphics Processing GeForce® GTX 1080 Ti...
24.930.000đ
Trước thuế: 24.930.000đ

GIGABYTE™ GV-N108TAORUSX W-11GD

Chipset GeForce® GTX 1080 Ti Cor...
25.330.000đ
Trước thuế: 25.330.000đ

GIGABYTE™ GV-N108TAORUSX-WB-11GD

Chipset GeForce® GTX 1080 Ti Cor...
31.600.000đ
Trước thuế: 31.600.000đ

GIGABYTE™ GV-N108TGAMING OC-11G

Chipset GeForce® GTX 1080 Ti Cor...
23.250.000đ
Trước thuế: 23.250.000đ

GIGABYTE™ GV-N1650GAMINGOC-4GD

GIGABYTE GeForce® GTX 1650 GAMING OC 4G  GIG...
5.250.000đ
Trước thuế: 5.250.000đ

GIGABYTE™ GV-N1650IXOC-4GD

GIGABYTE GeForce® GTX 1650 MINI ITX OC 4G GIGABYT...
4.650.000đ
Trước thuế: 4.650.000đ

GIGABYTE™ GV-N1650OC-4GD

GIGABYTE GeForce® GTX 1650 OC 4G  GIGABYTE™ ...
4.850.000đ
Trước thuế: 4.850.000đ

GIGABYTE™ GV-N1650WF2OC-4GD

GIGABYTE GeForce® GTX 1650 WINDFORCE OC 4G  ...
5.090.000đ
Trước thuế: 5.090.000đ

GIGABYTE™ GV-N1660GAMINGOC-6GD

GIGABYTE™ GV-N1660GAMINGOC-6GD Chuẩn PCI-Express ...
7.400.000đ
Trước thuế: 7.400.000đ