GeForce® GTX 1080 Series

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

GIGABYTE™ GV-N1080AORUS X-8GD

Chipset GeForce® GTX 1080 Core C...
18.350.000đ
Trước thuế: 18.350.000đ

GIGABYTE™ GV-N1080EXTREME-8GD

Chipset GeForce® GTX 1080 Core C...
18.030.000đ
Trước thuế: 18.030.000đ

GIGABYTE™ GV-N1080EXTREME-8GD Premium Pack

Chipset GeForce® GTX 1080 Core C...
19.099.000đ
Trước thuế: 19.099.000đ

GIGABYTE™ GV-N1080G1 GAMING-8GD

Chipset GeForce® GTX 1080 Core C...
16.510.000đ
Trước thuế: 16.510.000đ

GIGABYTE™ GV-N1080XTREME W-8GD

Chipset GeForce® GTX 1080 Core C...
20.940.000đ
Trước thuế: 20.940.000đ

GIGABYTE™ GV-N108TAORUS X-11GD

Chipset GeForce® GTX 1080 Ti Cor...
22.499.000đ
Trước thuế: 22.499.000đ

GIGABYTE™ GV-N108TAORUS-11GD

Graphics Processing GeForce® GTX 1080 Ti...
21.499.000đ
Trước thuế: 21.499.000đ

GIGABYTE™ GV-N108TAORUSX-WB-11GD

Chipset GeForce® GTX 1080 Ti Cor...
24.499.000đ
Trước thuế: 24.499.000đ

GIGABYTE™ GV-N108TGAMING OC-11G

Chipset GeForce® GTX 1080 Ti Cor...
20.499.000đ
Trước thuế: 20.499.000đ