Radeon™ RX 500 series

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

GIGABYTE™ GV-RX550D5-2GD

Chipset Radeon RX550 Core Clock ...
2.440.000đ
Trước thuế: 2.440.000đ

GIGABYTE™ GV-RX550GAMING OC-2GD

Chipset Radeon RX550 Core Clock ...
2.729.000đ
Trước thuế: 2.729.000đ

GIGABYTE™ GV-RX560GAMING OC-4GD

GIGABYTE Radeon™ RX 560 Gaming OC 4G GIGABYTE™ GV...
4.800.000đ
Trước thuế: 4.800.000đ

GIGABYTE™ GV-RX560OC-4GD

GIAGBYTE Radeon™ RX 560 OC 4G GIGABYTE™ GV-RX560O...
4.640.000đ
Trước thuế: 4.640.000đ

GIGABYTE™ GV-RX570AORUS-4GD

GIGABYTE AORUS Radeon™ RX570 4G GIGABYTE™ GV-RX57...
7.190.000đ
Trước thuế: 7.190.000đ

GIGABYTE™ GV-RX570GAMING-4GD

Chipset Radeon RX570 Core Clock ...
7.030.000đ
Trước thuế: 7.030.000đ

GIGABYTE™ GV-RX570GAMING-8GD MI

GIGABYTE™ GV-RX570GAMING-8GD MI- AMD Radeon RX 570...
8.060.000đ
Trước thuế: 8.060.000đ

GIGABYTE™ GV-RX580AORUS-4GD

Chipset Radeon RX580 Core Clock ...
6.480.000đ
Trước thuế: 6.480.000đ

GIGABYTE™ GV-RX580AORUS-8GD

Chipset Radeon RX580 Core Clock ...
6.580.000đ
Trước thuế: 6.580.000đ

GIGABYTE™ GV-RX580GAMING-4GD

Graphics Processing Radeon RX580 ...
6.480.000đ
Trước thuế: 6.480.000đ

GIGABYTE™ GV-RX580GAMING-4GD MI

GIGABYTE™ GV-RX580GAMING-4GD MI- AMD Radeon RX 580...
5.330.000đ
Trước thuế: 5.330.000đ

GIGABYTE™ GV-RX580GAMING-8GD

Chipset Radeon RX580 Core Clock ...
6.480.000đ
Trước thuế: 6.480.000đ

GIGABYTE™ GV-RX580GAMING-8GD MI

GIGABYTE™ GV-RX580GAMING-8GD MI- AMD Radeon RX 580...
6.270.000đ
Trước thuế: 6.270.000đ

GIGABYTE™ GV-RXVEGA56GAMING OC-8GD

Chipset AMD Radeon RX VEGA56 Cor...
15.510.000đ
Trước thuế: 15.510.000đ

GIGABYTE™ GV-RXVEGA64GAMING OC-8GD

Chipset AMD Radeon RX VEGA64 Cor...
17.350.000đ
Trước thuế: 17.350.000đ