RAM NOTEBOOK

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

KINGMAX™ NOTEBOOK 2GB DDR3 1600MHz

KINGMAX™ DDR3 1600MHz (2.0GB) ...
385.000đ
Trước thuế: 385.000đ

KINGMAX™ NOTEBOOK 4GB DDR3 1600MHZ

KINGMAX™ DDR3 1600MHz (4.0GB) ...
900.000đ
Trước thuế: 900.000đ

KINGMAX™ NOTEBOOK 4GB DDR4 2133MHz

KINGMAX™ DDR4 2133MHz (4.0GB) ...
1.050.000đ
Trước thuế: 1.050.000đ

KINGMAX™ NOTEBOOK 4GB DDR4 2400MHz

RAM KINGMAX™ DDR4 - NOTEBOOK  260pins,PC 1...
1.200.000đ
Trước thuế: 1.200.000đ

KINGMAX™ NOTEBOOK 8GB DDR3 1600MHZ

KINGMAX™ DDR3 1600MHz (8.0GB) ...
1.650.000đ
Trước thuế: 1.650.000đ

KINGMAX™ NOTEBOOK 8GB DDR4 2400MHz

RAM KINGMAX™ DDR4 - NOTEBOOK  260pins,PC 1...
2.200.000đ
Trước thuế: 2.200.000đ