Seagate Ironwolf

Danh mục con

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

SEAGATE IronWolf ST10000VN0008

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: -   Được th...
9.710.000đ
Trước thuế: 9.710.000đ

SEAGATE IronWolf ST1000VN002

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: -   Được th...
1.820.000đ
Trước thuế: 1.820.000đ

SEAGATE IronWolf ST2000VN004

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: -   Được th...
2.410.000đ
Trước thuế: 2.410.000đ

SEAGATE IronWolf ST3000VN007

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: -   Được th...
3.030.000đ
Trước thuế: 3.030.000đ

SEAGATE IronWolf ST4000VN008

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: -   Được th...
3.610.000đ
Trước thuế: 3.610.000đ

SEAGATE IronWolf ST7000VN0002

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: -   Được th...
7.890.000đ
Trước thuế: 7.890.000đ

SEAGATE IronWolf ST8000VN004

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: -   Được th...
7.510.000đ
Trước thuế: 7.510.000đ

SEAGATE IronWolf Pro ST10000NE0008

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: –  Seagate ...
12.310.000đ
Trước thuế: 12.310.000đ

SEAGATE IronWolf Pro ST12000NE0008

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: –  Seagate ...
14.795.000đ
Trước thuế: 14.795.000đ

SEAGATE IronWolf Pro ST2000NE0025

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: –  Seagate ...
4.010.000đ
Trước thuế: 4.010.000đ

SEAGATE IronWolf Pro ST4000NE001

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: –  Seagate ...
5.420.000đ
Trước thuế: 5.420.000đ

SEAGATE IronWolf Pro ST6000NE0023

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: –  Seagate ...
7.690.000đ
Trước thuế: 7.690.000đ

SEAGATE IronWolf Pro ST8000NE0004

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: –  Seagate ...
9.310.000đ
Trước thuế: 9.310.000đ

SEAGATE IronWolf ST12000VN0008

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: -   Được th...
13.410.000đ
Trước thuế: 13.410.000đ

SEAGATE IronWolf ST14000VN0008

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: -   Được th...
14.690.000đ
Trước thuế: 14.690.000đ