Cùng đối tác đi đến thành công
Trở thành đối tác TLC ngay hôm nay
Cùng đối tác đi đến thành công
Trở thành đối tác TLC ngay hôm nay

HẢI ANH & TLC| MỐI QUAN HỆ 18 NĂM SON SẮT

Cập nhật: 19/7/2022 | 4:41:09 PM

Hà Nội, 19/07/2022, công ty TMQT Thủy Linh và Thái Bình Hải Anh đã có một cuộc gặp mặt vô cùng ấm áp

𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 19 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 7 𝑛𝑎̆𝑚 2022 – Củng cố và khẳng định cam kết (っ◔◡◔)っ ♥ cùng đối tác đi đến thành công ♥, 2 công ty Thủy Linh và Thái Bình Hải Anh đã có một 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠ℎ𝑜𝑝 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡, 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑎̂́𝑚 𝑎́𝑝.

Đây cũng là một trong những sự kiện mà toàn thể đội ngũ công ty Thái Bình Hải Anh, đại diện đủ các phòng ban tham dự và chia sẻ cụ thể các thuận lợi, khó khăn và những thách thức trong thời điểm hiện tại. Từ đó, hai bên chi tiết hóa các phương thức và định hướng để có thể tiến hành các giải pháp phù hợp, để phát triển hoặc tối ưu kênh cho các thị trường chung của hai bên, ứng với từng nhãn hàng.

"Đ𝑜̂̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑝ℎ𝑜̂́𝑖 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝐿𝑖𝑛ℎ 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 18 𝑛𝑎̆𝑚 𝑛𝑎𝑦, 𝑇ℎ𝑎́𝑖 𝐵𝑖̀𝑛ℎ 𝐻𝑎̉𝑖 𝐴𝑛ℎ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑎̆́𝑛 𝑏𝑜́. 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑢̛𝑎 𝑐𝑎̉ 𝑚𝑜̣̂𝑡 đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉ đ𝑎̣𝑖 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑛 đ𝑖 ℎ𝑜̣𝑝 𝑣𝑒̂̀ đ𝑖̣𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑡𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 ℎ𝑎𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑟𝑜̃ 𝑐𝑎𝑚 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇ℎ𝑎́𝑖 𝐵𝑖̀𝑛ℎ 𝐻𝑎̉𝑖 𝐴𝑛ℎ. 𝑀𝑜𝑛𝑔 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑚𝑜̂́𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑐ℎ𝑎̣̆𝑡 𝑐ℎ𝑒̃ ℎ𝑜̛𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 𝑚𝑜̛́𝑖”, Mr. Nguyễn Hồng Quang, CEO của Thái Bình Hải Anh nhấn mạnh.

Tin cùng chủ đề
Thiết kế 2020 © Công ty TMQT Thủy Linh