High Current Gamer Series

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

ANTEC HCG 1000 EXTREME (Công suất thực 1000W)

Chuẩn ATX12V version 2.4 & EPS12V version 2.92...
4.699.000đ
Trước thuế: 4.699.000đ

ANTEC HCG 750 BRONZE (Công suất thực 750W)

Chuẩn ATX12V version 2.32 & EPS12V version 2.9...
2.699.000đ
Trước thuế: 2.699.000đ

ANTEC HCG 750M (Công suất thực 750W)

Chuẩn ATX12V version 2.32 & EPS12V version 2.9...
2.449.000đ
Trước thuế: 2.449.000đ

ANTEC HCG 850 BRONZE (Công suất thực 850W)

Chuẩn ATX12V version 2.32 & EPS12V version 2.9...
2.899.000đ
Trước thuế: 2.899.000đ

ANTEC HCG 850 EXTREME (Công suất thực 850W)

Chuẩn ATX12V version 2.4 & EPS12V version 2.92...
3.999.000đ
Trước thuế: 3.999.000đ