Series 100

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

GIGABYTE™ GA-B150-HD3

CPU Support for 7th/6th Gene...
2.599.000đ
Trước thuế: 2.599.000đ

GIGABYTE™ GA-B150M-D3V DDR3

CPU Support for 7th/6th Gene...
2.170.000đ
Trước thuế: 2.170.000đ

GIGABYTE™ GA-H110M-DS2

CPU Support for 7th/6th Gene...
1.550.000đ
Trước thuế: 1.550.000đ

GIGABYTE™ GA-H110M-GAMING 3

CPU Support for 7th/6th Gene...
1.710.000đ
Trước thuế: 1.710.000đ

GIGABYTE™ GA-H110M-S2PV

CPU Support for 7th/6th Gene...
1.730.000đ
Trước thuế: 1.730.000đ

GIGABYTE™ GA-X150-PLUS WS

CPU Support for Intel® Xeon®...
2.790.000đ
Trước thuế: 2.790.000đ

GIGABYTE™ GA-X150M-PLUS WS

CPU Support for Intel® Xeon®...
2.799.000đ
Trước thuế: 2.799.000đ

GIGABYTE™ GA-X170-WS ECC

CPU Support for Intel® Xeon®...
5.449.000đ
Trước thuế: 5.449.000đ

GIGABYTE™ GA-Z170-D3H

CPU Support for 7th/6th Gene...
4.265.000đ
Trước thuế: 4.265.000đ

GIGABYTE™ GA-Z170M-D3H

CPU Support for 7th/6th Gene...
3.830.000đ
Trước thuế: 3.830.000đ

GIGABYTE™ GA-Z170N-GAMING 5

CPU Support for 7th/6th Gene...
4.580.000đ
Trước thuế: 4.580.000đ

GIGABYTE™ GA-Z170X-GAMING 5

CPU Support for 7th/6th Gene...
5.460.000đ
Trước thuế: 5.460.000đ

GIGABYTE™ GA-Z170X-SOC FORCE

CPU Support for 7th/6th Gene...
11.400.000đ
Trước thuế: 11.400.000đ