KABYLAKE

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Intel® Celeron® G3930

Intel®  Celeron®  G3930 2.90GHz / (2/2) ...
9.990.000đ
Trước thuế: 9.990.000đ

Intel® Celeron® G3950

Intel®  Celeron®  G3950 3.0GHz / (2/2) /...
13.490.000đ
Trước thuế: 13.490.000đ

Intel® Pentium® G4560

Intel®  Pentium®  G4560 3.50GHz / (2/4) ...
1.599.000đ
Trước thuế: 1.599.000đ

Intel® Pentium® G4600

Intel®  Pentium®  G4600 3.60GHz / (2/4) ...
1.999.000đ
Trước thuế: 1.999.000đ

Intel® Pentium® G4620

Intel®  Pentium®  G4620 3.70GHz / (2/4) ...
2.370.000đ
Trước thuế: 2.370.000đ

Intel® Core™ i3 - 7100

Intel® Core™ i3 - 7100 3.9GHz / (2/4) / 3MB / Inte...
2.699.000đ
Trước thuế: 2.699.000đ

Intel® Core™ i3 - 7300

Intel® Core™ i3 - 7300 4.0GHz / (2/4) / 4MB / Inte...
3.649.000đ
Trước thuế: 3.649.000đ

Intel® Core™ i3 - 7320

Intel® Core™ i3 - 7320 4.10GHz / (2/4) / 4MB / Int...
3.745.000đ
Trước thuế: 3.745.000đ

Intel® Core™ i3 - 7350K

Intel® Core™ i3 - 7350K 4.20GHz / (2/4) / 4MB / In...
3.890.000đ
Trước thuế: 3.890.000đ

Intel® Core™ i5 - 7400

Intel® Core™ i5 - 7400 3.0GHz up to 3.50GHz/ (4/4)...
4.499.000đ
Trước thuế: 4.499.000đ

Intel® Core™ i5 - 7500

Intel® Core™ i5 - 7500 3.40GHz up to 3.8GHz/ (4/4)...
4.899.000đ
Trước thuế: 4.899.000đ

Intel® Core™ i5 - 7600

Intel® Core™ i5 - 7600 3.50GHz up to 3.10GHz/ (4/4...
5.499.000đ
Trước thuế: 5.499.000đ

Intel® Core™ i5 - 7600K

Intel® Core™ i5 - 7600K 3.80GHz up to 4.20GHz/ (4/...
5.989.000đ
Trước thuế: 5.989.000đ

Intel® Core™ i7 - 7700

Intel® Core™ i7 - 7700  3.6GHz up to 4.2GHz/ ...
7.599.000đ
Trước thuế: 7.599.000đ

Intel® Core™ i7 - 7700K

Intel® Core™ i7 - 7700K 4.2GHz up to 4.5GHz/ (4/8)...
8.549.000đ
Trước thuế: 8.549.000đ