SSD ADATA

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

ADATA™ External SSD SE730 - 250GB

Dung lượng: 250GB | Kích thước: 7.27 x 4.4 x 1.22c...

Trước thuế: 0đ

ADATA™ External SSD SE730 250GB

Dung lượng: 250GB | Kích thước: 7.27 x 4.4 x 1.22c...
3.499.000đ
Trước thuế: 3.499.000đ

ADATA™ SSD Premier SP600 M.2 - 256GB

Dung lượng: 256GB | Kích thước: M.2 2242 | Kết nối...

Trước thuế: 0đ

ADATA™ SSD SP550 - 960GB

Dung lượng: 960GB | Kích thước: 2.5" | Kết nối: SA...

Trước thuế: 0đ

ADATA™ SSD SP920 - 128GB

Dung lượng: 128GB | Kích thước: 2.5" | Kết nối: SA...

Trước thuế: 0đ

ADATA™ SSD SP920 - 1TB

Dung lượng: 1TB | Kích thước: 2.5" | Kết nối: SATA...

Trước thuế: 0đ

ADATA™ SSD SP920 - 256GB

Dung lượng: 256GB | Kích thước: 2.5" | Kết nối: SA...

Trước thuế: 0đ

ADATA™ SSD SP920 - 512GB

Dung lượng: 512GB | Kích thước: 2.5" | Kết nối: SA...

Trước thuế: 0đ

ADATA™ SSD SU650 240GB

Dung lượng: 120GB/240GB /480GB | Kích thước: 2.5" ...
1.490.000đ
Trước thuế: 1.490.000đ

ADATA™ SSD SU800 128GB

Dung lượng: 128GB/256GB/512GB/1TB | Kích thước: 2....
1.299.000đ
Trước thuế: 1.299.000đ

ADATA™ SSD SU800 1TB

Dung lượng: 128GB/256GB/512GB/1TB | Kích thước: 2....
8.000.000đ
Trước thuế: 8.000.000đ

ADATA™ SSD SU800 256GB

Dung lượng: 256GB | Kích thước: 2.5" | Kết nối: SA...
1.990.000đ
Trước thuế: 1.990.000đ

ADATA™ SSD SU800 512GB

Dung lượng: 512GB | Kích thước: 2.5" | Kết nối: SA...
3.890.000đ
Trước thuế: 3.890.000đ

ADATA™ SSD SU800 M.2 128GB

Dung lượng: 128GB | Kích thước: 2280 | Kết nối: M....
1.349.000đ
Trước thuế: 1.349.000đ

ADATA™ SSD SU800 M.2 256GB

Dung lượng: 256GB | Kích thước: 2280 | Kết nối: M....
2.399.000đ
Trước thuế: 2.399.000đ