SSD KingMax

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

KINGMAX™ SSD SME35 - 120GB

Dung lượng: 120GB | Kích thước: 2.5" | Kết nối: SA...
1.490.000đ
Trước thuế: 1.490.000đ

KINGMAX™ SSD SME35 - 240GB

Dung lượng: 240GB | Kích thước: 2.5" | Kết nối: SA...
2.480.000đ
Trước thuế: 2.480.000đ

KINGMAX™ SSD SME35 - 480GB

Dung lượng: 480GB | Kích thước: 2.5" | Kết nối: SA...

Trước thuế: 0đ