GEIL

Danh mục con

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

GEIL™ DDR3 1333MHz SO-DIMM 4GB

4GB thanh đơn chuẩn 204 pins P...

Trước thuế: 0đ

GEIL™ DDR3 1333MHz SO-DIMM 8GB

8GB thanh đơn chuẩn 204 pins P...

Trước thuế: 0đ

GEIL™ DDR4 2133MHz SO-DIMM 4GB

4GB thanh đơn chuẩn 260 pins P...

Trước thuế: 0đ

GEIL™ DDR4 2133MHz SO-DIMM 8GB

8GB thanh đơn chuẩn 260 pins P...

Trước thuế: 0đ

GEIL™ DDR4 2400MHz SO-DIMM 4GB

4GB thanh đơn chuẩn 260 pins P...

Trước thuế: 0đ

GEIL™ DDR4 2400MHz SO-DIMM 8GB

8GB thanh đơn chuẩn 260 pins P...

Trước thuế: 0đ

GEIL™ EVO X DDR4 2400MHz 16GB Kit

16GB (kit 8GBx2) chuẩn 288 pins ...

Trước thuế: 0đ

GEIL™ EVO X DDR4 2400MHz 32GB Kit

32GB (kit 16GBx2) chuẩn 288 pins ...

Trước thuế: 0đ

GEIL™ EVO X DDR4 2400MHz 8GB Kit

8GB (kit 4GBx2) chuẩn 288 pins ...

Trước thuế: 0đ

GEIL™ EVO X DDR4 3000MHz 16GB Kit

16GB (kit 8GBx2) chuẩn 288 pins ...

Trước thuế: 0đ

GEIL™ EVO X DDR4 3000MHz 32GB Kit

32GB (kit 16GBx2) chuẩn 288 pins ...

Trước thuế: 0đ

GEIL™ EVO X DDR4 3000MHz 8GB Kit

8GB (kit 4GBx2) chuẩn 288 pins ...

Trước thuế: 0đ

GEIL™ EVO X DDR4 3200MHz 16GB Kit

16GB (kit 8GBx2) chuẩn 288 pins ...

Trước thuế: 0đ

GEIL™ FORZA DDR4 2400MHz 16GB Kit

16GB (kit 8GBx2) chuẩn 288 pins ...

Trước thuế: 0đ

GEIL™ FORZA DDR4 2400MHz 32GB Kit

32GB (kit 16GBx2) chuẩn 288 pins ...

Trước thuế: 0đ