Intel Socket 2066

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Intel® Core™ i5 - 7640X

Intel® Core™ i5 - 7640X 4.00GHz up to 4.20GHz / (4...

Trước thuế: 0đ

Intel® Core™ i7 - 7740X

Intel® Core™ i7 - 7740X 4.30GHz up to 4.50GHz / (4...

Trước thuế: 0đ

Intel® Core™ i7 - 7800X

Intel® Core™ i7 - 7800X 3.50GHz up to 4.00GHz / (6...

Trước thuế: 0đ

Intel® Core™ i7 - 7820X

Intel® Core™ i7 - 7820X 3.60GHz up to 4.30GHz Turb...

Trước thuế: 0đ

Intel® Core™ i9 - 7900X

Intel® Core™ i9 - 7900X 3.30GHz up to 4.30GHz Turb...

Trước thuế: 0đ