GIGABYTE AMD

Danh mục con

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

GIGABYTE™ GV-R736OC-2GD

Chipset Radeon R7 360 Core Clock...
2.949.000đ
Trước thuế: 2.949.000đ

GIGABYTE™ GV-R737WF2OC-2GD

Chipset Radeon R7 370 Core Clock...
3.599.000đ
Trước thuế: 3.599.000đ

GIGABYTE™ GV-R939XG1 GAMING-8GD

Chipset Radeon R9 390X Core Cloc...
8.900.000đ
Trước thuế: 8.900.000đ

GIGABYTE™ GV-RX460WF2OC-2GD

Chipset Radeon RX460 Core Clock ...
2.870.000đ
Trước thuế: 2.870.000đ

GIGABYTE™ GV-RX460WF2OC-4GD

Chipset Radeon RX460 Core Clock ...
3.270.000đ
Trước thuế: 3.270.000đ

GIGABYTE™ GV-RX550D5-2GD

Chipset Radeon RX550 Core Clock ...
2.440.000đ
Trước thuế: 2.440.000đ

GIGABYTE™ GV-RX550GAMING OC-2GD

Chipset Radeon RX550 Core Clock ...
2.729.000đ
Trước thuế: 2.729.000đ

GIGABYTE™ GV-RX560GAMING OC-2GD

Chipset Radeon RX560 Core Clock ...
3.299.000đ
Trước thuế: 3.299.000đ

GIGABYTE™ GV-RX560GAMING OC-4GD

Chipset Radeon RX560 Core Clock ...
4.830.000đ
Trước thuế: 4.830.000đ

GIGABYTE™ GV-RX570AORUS-4GD

Chipset Radeon RX570 Core Clock ...
9.200.000đ
Trước thuế: 9.200.000đ

GIGABYTE™ GV-RX570GAMING-4GD

Chipset Radeon RX570 Core Clock ...
9.040.000đ
Trước thuế: 9.040.000đ

GIGABYTE™ GV-RX580AORUS-4GD

Chipset Radeon RX580 Core Clock ...
9.670.000đ
Trước thuế: 9.670.000đ

GIGABYTE™ GV-RX580AORUS-8GD

Chipset Radeon RX580 Core Clock ...
10.760.000đ
Trước thuế: 10.760.000đ

GIGABYTE™ GV-RX580GAMING-4GD

Graphics Processing Radeon RX580 ...
9.550.000đ
Trước thuế: 9.550.000đ

GIGABYTE™ GV-RX580GAMING-8GD

Chipset Radeon RX580 Core Clock ...
10.630.000đ
Trước thuế: 10.630.000đ