Intel® NUC

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Intel® BOXNUC7i3BNHXF

Intel® BOXNUC7i3BNHXF,  - Intel Next Unit of ...
13.502.500đ
Trước thuế: 13.502.500đ

Intel® BOXNUC7i5BNHX1

Mã 7i5BNH tích hợp sẵn bộ nhớ Intel Optane giúp tă...
10.741.500đ
Trước thuế: 10.741.500đ

Intel® BOXNUC7i5BNHXF

Intel® BOXNUC7i5BNHXF,  - Intel Next Unit of ...
15.999.500đ
Trước thuế: 15.999.500đ

Intel® BOXNUC7i7BNHX1

Mã 7i7BNH tích hợp sẵn bộ nhớ Intel Optane giúp tă...
13.390.000đ
Trước thuế: 13.390.000đ

Intel® BOXNUC7i7BNHXF

Intel® BOXNUC7i7BNHXF,  - Intel Next Unit of ...
22.165.000đ
Trước thuế: 22.165.000đ

Intel® BOXNUC7CJYH (CJYH2/CJYH5)

Intel® BOXNUC7CJYH (CJYH2/CJYH5) - Intel Next Unit...
3.806.000đ
Trước thuế: 3.806.000đ

Intel® BOXNUC7CJYSAL

Intel® BOXNUC7CJYSAL - Intel Next Unit of Computin...
6.457.000đ
Trước thuế: 6.457.000đ

Intel® BOXNUC7i3BNH, 950967

Intel® BOXNUC7i3BNH, 950967 - Intel Next Unit of C...
7.738.500đ
Trước thuế: 7.738.500đ

Intel® BOXNUC7i3BNHX1

Mã 7i3BNH tích hợp sẵn bộ nhớ Intel Optane giúp tă...
8.316.000đ
Trước thuế: 8.316.000đ

Intel® BOXNUC7i5BNH, 950959

Intel® BOXNUC7i5BNH, 950959 - Intel Next Unit of C...
10.164.000đ
Trước thuế: 10.164.000đ

Intel® BOXNUC7i7BNH, 950951

Intel® BOXNUC7i7BNH, 950951 - Intel Next Unit of C...
13.227.500đ
Trước thuế: 13.227.500đ

Intel® BOXNUC7PJYH1/PJYH2

Intel® BOXNUC7PJYH1/PJYH2 - Intel Next Unit of Com...
5.269.000đ
Trước thuế: 5.269.000đ

Intel® BOXNUC8i7HNK2

Intel® BOXNUC8i7HNK2 - Intel Next Unit of Computin...
21.714.000đ
Trước thuế: 21.714.000đ

Intel® BOXNUC8i7HVK1/2

Intel® BOXNUC8i7HVK1/2 - Intel Next Unit of Comput...
26.796.000đ
Trước thuế: 26.796.000đ

Intel® NUC BOXNUC5I5RYH, 936891

Intel® NUC BOXNUC5I5RYH, 936891 - Intel Next Unit ...
5.775.000đ
Trước thuế: 5.775.000đ