bao hanh nguon Giga
bao hanh nguon Giga

MUA CARD ĐỒ HỌA GIGABYTE AORUS RTX 30 SERIES - NHẬN GAME WARHAMMER 40,000: DARKTIDE - IMPERIAL EDITION

Cập nhật: 29/10/2022 | 10:11:39 AM

Nhận game Warhammer 40,000: Darktide – Imperial Edition khi mua Card đồ họa GIGABYTE AORUS GeForce RTX 30 Series

Thời gian chương trình: 10/27/22 6 AM PT~12/8/22 11:59 PM PT hoặc khi hết code game.

Hạn chót đăng kí trên trang sự kiện AORUS:  12/11/22

Hạn chót đăng kí trên Nvidia: 1/9/22


GIGABYTE AORUS GEFORCE RTX 30 Series (GeForce RTX 3090 Ti, 3090, 3080 Ti, 3080, 3070 Ti, 3070, 3060 Ti, 3060 Desktops and GPUs)

 

*Vui lòng tải lên hóa đơn chính thức ở trang bên dưới (Giấy xác nhận / biên nhận đơn hàng không đủ điều kiện) *

1. Mua bất kỳ Máy tính để bàn, Máy tính xách tay và GPU RTX 30 theo list được chọn (RTX 3090 Ti, RTX 3090, RTX 3080 Ti và RTX3080,  >> need to revise (GeForce RTX 3090 Ti, 3090, 3080 Ti, 3080, 3070 Ti, 3070, 3060 Ti, 3060 Desktops and GPUs)

Đăng ký tại đây

2. Sau khi bạn nhận được mã, vui lòng tham khảo email chấp thuận đã được gửi bởi nhóm AORUS.

Thiết kế 2020 © Công ty TMQT Thủy Linh