Cùng đối tác đi đến thành công
Cùng đối tác đi đến thành công

Mua Card đồ hoạ GIGABYTE AORUS RTX 3080 / 3090 - Nhận siêu phẩm Call of Duty: Black Ops Cold War

Cập nhật: 5/11/2020 | 4:06:40 PM

Thời gian khuyến mãi: 30/10/2020 - 10/12/2020 (khi vẫn còn code game) Hạn cuối đăng kí trên trang AORUS event: 20/12/2020

 

Mua Card đồ hoạ GeForce RTX 3080/ RTX 3090 - Nhận ngay siêu phẩm game Call of Duty: Black Ops Cold War standard edition
*Theo các điều khoản và điều kiện dưới đây

 

Thời gian chương trình:
Thời gian khuyến mãi: 30/10/2020 - 10/12/2020 (khi vẫn còn code game)
Hạn cuối đăng kí trên trang AORUS event: 20/12/2020 

Hạn chót để kích hoạt code game: 1/1/2021

 

Mã sản phẩm áp dụng:
Card đồ hoạ GIGABYTE AORUS GEFORCE RTX 3080 / RTX 3090 

 

Cách kích hoạt

*Vui lòng đăng tải hoá đơn mua hàng của bạn (giấy xác nhận đơn hàng / biên nhận sẽ không đủ điều kiện)**

 

1. Mua Card đồ hoạ GIGABYTE AORUS RTX 3080 / 3090 series. Đăng kí tại đây: Click

2. Để nhận được code, vui lòng tham khảo email phê duyệt được gửi bởi đội ngũ AORUS..

 

Thiết kế 2020 © Công ty TMQT Thủy Linh