Ironwolf 3.5"

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

SEAGATE IronWolf ST10000VN0008

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: -   Được th...
9.710.000đ
Trước thuế: 9.710.000đ

SEAGATE IronWolf ST1000VN002

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: -   Được th...
1.820.000đ
Trước thuế: 1.820.000đ

SEAGATE IronWolf ST2000VN004

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: -   Được th...
2.410.000đ
Trước thuế: 2.410.000đ

SEAGATE IronWolf ST3000VN007

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: -   Được th...
3.030.000đ
Trước thuế: 3.030.000đ

SEAGATE IronWolf ST4000VN008

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: -   Được th...
3.610.000đ
Trước thuế: 3.610.000đ

SEAGATE IronWolf ST7000VN0002

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: -   Được th...
7.890.000đ
Trước thuế: 7.890.000đ

SEAGATE IronWolf ST8000VN004

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: -   Được th...
7.510.000đ
Trước thuế: 7.510.000đ

SEAGATE IronWolf ST12000VN0008

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: -   Được th...
13.410.000đ
Trước thuế: 13.410.000đ

SEAGATE IronWolf ST14000VN0008

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: -   Được th...
14.690.000đ
Trước thuế: 14.690.000đ

SEAGATE IronWolf ST6000VN0033

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm: -   Được th...
5.610.000đ
Trước thuế: 5.610.000đ