Bộ Vi Xử Lý

Danh mục con

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Intel® Xeon E3 1230V5

Intel® Xeon  E3 1230V5 - 3.4GHz / (4/8) / 8M ...
6.299.000đ
Trước thuế: 6.299.000đ

Intel® Xeon E3 1230V6

Intel® Xeon  E3 1230V6 - 3.1GHz / (4/8) / 8M ...
6.399.000đ
Trước thuế: 6.399.000đ

Intel® Xeon E3 1231V3

Intel® Xeon  E3 1231V3 - 3.4GHz / (4/8) / 8M ...
5.999.000đ
Trước thuế: 5.999.000đ

Intel® Xeon E3 1240LV5

Intel® Xeon  E3 1240LV5 - 2.1GHz / (4/8) / 8M...
6.790.000đ
Trước thuế: 6.790.000đ

Intel® Xeon E3 1240V5

Intel® Xeon  E3 1240V5 - 3.5GHz / (4/8) / 8M ...
7.169.000đ
Trước thuế: 7.169.000đ

Intel® Xeon E3 1240V6

Intel® Xeon  E3 1240V6 - 3.4GHz / (4/8) / 8M ...
6.989.000đ
Trước thuế: 6.989.000đ

Intel® Xeon E3 1240V6

Intel® Xeon  E3 1240V6 - 3.7GHz / (4/8) / 8M ...
6.989.000đ
Trước thuế: 6.989.000đ

Intel® Xeon E3 1241V3

Intel® Xeon  E3 1241V3 - 3.5GHz / (4/8) / 8M ...
6.699.000đ
Trước thuế: 6.699.000đ

Intel® Xeon E3 1246V3

Intel® Xeon  E3 1246V3 - 3.5GHz / (4/8) / 8M ...
6.999.000đ
Trước thuế: 6.999.000đ

Intel® Xeon E3 1270V5

Intel® Xeon  E3 1270V5 - 3.6GHz / (4/8) / 8M ...
8.441.000đ
Trước thuế: 8.441.000đ

Intel® Xeon E3 1270V6

Intel® Xeon  E3 1270V6 - 3.6GHz / (4/8) / 8M ...
8.349.000đ
Trước thuế: 8.349.000đ

Intel® Xeon E3 1271V3

Intel® Xeon  E3 1271V3 - 3.6GHz / (4/8) / 8M ...
8.299.000đ
Trước thuế: 8.299.000đ

Intel® Xeon E3 1275V5

Intel® Xeon  E3 1275V5 - 3.6GHz / (4/8) / 8M ...
8.872.000đ
Trước thuế: 8.872.000đ

Intel® Xeon E3 1276V3

Intel® Xeon  E3 1276V3 - 3.6GHz / (4/8) / 8M ...
8.599.000đ
Trước thuế: 8.599.000đ

Intel® Xeon® E5-2620 v4

Intel® Xeon® E5-2620 v4 2.20GHz up to 3.00GHz / (8...
11.264.000đ
Trước thuế: 11.264.000đ