Cạc Đồ Họa

Danh mục con

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

GIGABYTE™ GV-N105TD5-4GD

Chipset GeForce® GTX 1050 Ti Cor...
4.520.000đ
Trước thuế: 4.520.000đ

GIGABYTE™ GV-N105TG1 GAMING-4GD

Chipset GeForce® GTX 1050 Ti Cor...
5.740.000đ
Trước thuế: 5.740.000đ

GIGABYTE™ GV-N105TOC-4GD

Chipset GeForce® GTX 1050 Ti Cor...
4.710.000đ
Trước thuế: 4.710.000đ

GIGABYTE™ GV-N105TWF2OC-4GD

Chipset GeForce® GTX 1050 Ti Cor...
5.350.000đ
Trước thuế: 5.350.000đ

GIGABYTE™ GV-N1060AORUS X-6GD

Chipset GeForce® GTX 1060 Core C...
10.700.000đ
Trước thuế: 10.700.000đ

GIGABYTE™ GV-N1060AORUS-6GD

Chipset GeForce® GTX 1060 Core C...
8.310.000đ
Trước thuế: 8.310.000đ

GIGABYTE™ GV-N1060D5-6GD

Mô tả sản phẩm:   -     ...
8.199.000đ
Trước thuế: 8.199.000đ

GIGABYTE™ GV-N1060G1 GAMING-3GD

Chipset GeForce® GTX 1060 Core C...
7.210.000đ
Trước thuế: 7.210.000đ

GIGABYTE™ GV-N1060G1 GAMING-6GD

Chipset GeForce® GTX 1060 Core C...
9.510.000đ
Trước thuế: 9.510.000đ

GIGABYTE™ GV-N1060IXOC-3GD

Chipset GeForce® GTX 1060 Core C...
6.360.000đ
Trước thuế: 6.360.000đ

GIGABYTE™ GV-N1060WF2OC-3GD

Chipset GeForce® GTX 1060 Core C...
6.550.000đ
Trước thuế: 6.550.000đ

GIGABYTE™ GV-N1060WF2OC-6GD

Chipset GeForce® GTX 1060 Core C...
9.610.000đ
Trước thuế: 9.610.000đ

GIGABYTE™ GV-N1070AORUS-8GD

Chipset GeForce® GTX 1070 Core C...
13.699.000đ
Trước thuế: 13.699.000đ

GIGABYTE™ GV-N1070G1 GAMING-8GD

Chipset GeForce® GTX 1070 Core C...
13.270.000đ
Trước thuế: 13.270.000đ

GIGABYTE™ GV-N1070IXEB-8GD

Thiết bị eGPU tích hợp VGA GTX 1070 mở rộng cho la...
18.850.000đ
Trước thuế: 18.850.000đ