GeForce® GTX 1050 Series

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

GIGABYTE™ GV-N1050D5-2GD

Chipset GeForce® GTX 1050 Core C...
4.080.000đ
Trước thuế: 4.080.000đ

GIGABYTE™ GV-N1050G1 GAMING-2GD

Chipset GeForce® GTX 1050 Core C...
4.970.000đ
Trước thuế: 4.970.000đ

GIGABYTE™ GV-N1050OC-2GD

Chipset GeForce® GTX 1050 Core C...
4.370.000đ
Trước thuế: 4.370.000đ

GIGABYTE™ GV-N1050WF2OC-2GD

Chipset GeForce® GTX 1050 Core C...
4.670.000đ
Trước thuế: 4.670.000đ

GIGABYTE™ GV-N105TD5-4GD

Chipset GeForce® GTX 1050 Ti Cor...
5.780.000đ
Trước thuế: 5.780.000đ

GIGABYTE™ GV-N105TG1 GAMING-4GD

Chipset GeForce® GTX 1050 Ti Cor...
6.510.000đ
Trước thuế: 6.510.000đ

GIGABYTE™ GV-N105TOC-4GD

Chipset GeForce® GTX 1050 Ti Cor...
5.970.000đ
Trước thuế: 5.970.000đ

GIGABYTE™ GV-N105TWF2OC-4GD

Chipset GeForce® GTX 1050 Ti Cor...
6.140.000đ
Trước thuế: 6.140.000đ